Tatil TERMAL,MEDİKAL VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

TERMAL,MEDİKAL VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

42
turkiyede-medikal-termal-saglik-turizmi
turkiyede-medikal-termal-saglik-turizmi

SAĞLIK TURİZMİ   

Sağlık turizmi; bir insanın sağlığına kavuşması için yaşadığı ülkeden refah tıbbi seçeneği olan başka bir ülkeye tedavi olmak amacıyla gitmesine denir. 

Ülkelerde yaşanan sanayileşme ve kentleşme sorunları ülkelerin sağlık hizmetini olumsuz etkiler. İnsan sağlığını korumak ise sağlık hizmetini olumlu etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Ayrıca insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmak, tasarruf sağlayarak ülke maliyetine olumlu katkı sağlar. 

sağlık-turizmi
sağlık-turizmi

Artık insanlar sadece mecbur kaldıklarında değil daha iyi bir sağlık hizmeti almak için de farlı ülkelerin sağlık refahlarını araştırıyor. Bu araştırmaları yapan insanlar ülkelerin birçok özelliklerini incelemektedir. Birçok ülkeler sağlık turizmi için seyahat ve ulaşım kolaylıkları sağlamaktadır. Bunun için ülkelerde bulunan konaklama tesisleri gibi yerler insanlara sağlık hizmeti vermek için kurulmuşlardır. Sağlık turizminde kullanılan hizmetler; engelli ve yaşlı bakım hizmetleri, sağlığın devamlılığını sağlamaya yönelik hizmetler, rehabilitasyon hizmetleri, ameliyat tedavileri gibi hizmetlerdir. 

balcova-thermal-tesis
balcova-thermal-tesis

İzmir Sağlık,Kaplıca Termal Tesis

Balçova Termal ve bünyesindeki Kaplıca ve Kür Merkezi Yerleşim ve Tedavi bakımından Türkiye’nin en büyük Termal Otel ve Tedavi Merkezidir.

Balçova Termal Otel ve Tesisler

Sağlık Turizminin Bazı Temel Sebepleri 

Bazı ülkelerde sağlık hizmetleri yetersiz gelmektedir. Bunun sonucunda insanlar sağlık hizmetlerinden faydalanmak için başka ülkelere gitmek zorunda kalırlar. Gelişmiş ülkelerde de böyle durumlar bazen yaşanmaktadır. Örneğin; bazı gelişmiş ülkelerde sağlık refahı iyi olunca yaşlı nüfus artmaktadır. Buna bağlı olarak da sağlık maliyetleri de artar. Yani hasta nüfus arttıkça sağlık hizmeti gelişmeye ihtiyaç duymaktadır.  Bunlara ek olarak sağlık turizminin bazı temel sebepleri şunlardır. 

 • Bazı ülkelerde yapılan sağlık tedavilerinin refahı karşılayamaması.  
 • Ülkeler arasında iş birliğinin gelişmesi sonucunda uluslararası ilişkilerin artması. 
 • Ulaşım alanında yapılan gelişmelerin giderek artması. 
 • Sağlık hizmeti kalitesinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi. 

Sağlık turizmi alanında ülkelerin tercih edilmesinin bazı sebepleri vardır. Örneğin; ülkelerin coğrafi konum avantajları, iklimi ve tarihi güzellikleri, teknolojik gelişmeleri, iyi bir eğitim görmüş doktor avantajlarını kullanan ülkeler ve sağlık hizmetlerinin ekonomik maliyetleri düşük olan ülkeler gibi sebepler sağlık turizminde ülkelerin tercih edilme durumlarıdır. Bunlara ek olarak çoğunlukla ana dili İngilizce olan ülkeler daha fazla tercih edilmektedir. 

Sağlık Turizmi Çeşitleri 

Bir ülkenin sağlık refahının yetersizliği sonucunda insanlar sağlık hizmeti yüksek olan başka bir ülkenin sağlık alanında yaptığı çalışmalardan yararlanmak istemektedir. Bu durumda sağlık turizmi ortaya çıkar. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin artması sonucu sağlık turizmi kavramı da artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda giderek gelişmekte ve sağlık alanlarında çeşitli hizmetler sunmaktadır. Buna bağlı olarak da ülkemizde sağlık amaçlı gelen turistler giderek artmaktadır. Sağlık turizmi çoğu kaynaklarda 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; 

 • Termal sağlık turizmi  
 • Medikal sağlık turizmi 
 • Engelli ve yaşlı turizmi  

Termal Sağlık Turizmi 

Termal sağlık turizmi; içerisinde yararlı mineralleri barındıran ve çevresindeki iklim faktörleri ile uyumlu olan suların insan sağlığında kullanılması için yapılan seyahatlere denir. Daha çok insan sağlığında kullanılan termal sular; dinlenme, eğlenme ve rahatlama için de tercih edilmektedir. Su kaynaklarının sağlıkta kullanılması çok eski geleneklere dayanmaktadır. Tıbbın çok fazla gelişmediği eski dönemlerde yararlı su kaynakları sağlık alanında çok fazla kullanılırdı. Son zamanlarda da oldukça artış gösteren termal sağlık turizmi sağlık turistler tarafından en çok tercih edilen alanlardandır. Bu yüzden yararlı su kaynaklarının olduğu ülkeler termal sağlık turistler açısından avantajlı konumdadır. Termal sağlık turizmi sağlıklı insanlar tarafından da tercih edilmektedir. Çünkü sağlığının devamını sağlamak isteyen turistler yararlı sulardan faydalanmak istemektedir. 

termal-tesis-kaplica-sulari
termal-tesis-kaplica-sulari

Termal sağlık turizminde yapılan sağlık tedavileri, rehabilitasyon ve kür tedavileri uzman denetiminde yapılmaktadır. Hastalıklardan kurtulmaktan çok sağlığın devamlılığı için yapılan seyahatler, sağlıklı yaşam için suyun gücünü ve faydalarını kullanarak tedavi olmayı amaçlarlar. İnsan sağlığında kullanılan termal sular, 20 dereceden daha sıcaktır.  

Türkiye’de Termal Oteller ve Tesisler-Termal Sağlık turizmi

İstanbul ve İstanbul yakınındaki Termal tesisler Turizm tesisleri için Esenyurt Belediyesi Turgut Özal Mahallesi Termal Kür Ve Tedavi Merkezi bir seçenek olabilir.

İstanbul Esenyurt Termal Tesisi

Medikal Sağlık Turizmi 

 İnsanların modern tıbbın içerisinde yer alan konularla ilgili tıbbı hizmet alabilmeleri için bir başka ülkeye tedavi olması için gitmesine denilmektedir. Medikal turizmin gelişmesinde bazı etmenler bulunmaktadır. Bu etmenlerden bazıları şunlardır; düşük maliyetli tedaviler, tedavi için bekleme süresinin kısa olması, tıp teknolojisinin artması ve ulaşım koşullarının gelişmiş olması olarak sayılabilir. Günümüzde medikal sağlık turizmi için en gelişmiş ülke Asya kıtası ülkeleridir. Asya kıtası ülkelerine yılda 2 milyondan fazla insan, medikal sağlık turizmi amacıyla gitmektedir.  

Medikal sağlık turizmi alanında bir ülke için yabancı dil çok önemlidir. Eğer ülkenin dili İngilizce ise sağlık turizmi daha fazla gelişmektedir. Birçok ülkede medikal sağlık alanında İngilizce bilen tercümanlar yer almaktadır. İngiltere ve ABD gibi ülkelerden sertifikalı doktorlar başka ülkelere medikal sağlık alanında çalışmak üzere gitmektedir. İngilizce bilen doktorların bulunduğu merkezler daha çok tercih edilmektedir. Medikal sağlık alanında en çok tercih edilen sağlık konuları şunlardır; ortopedi, kanser tedavisi, kalp sağlığı işlemleri, organ nakilleri, kök hücre tedavileri ve estetik cerrahi gibi konulardır. 

İstanbul Medikal Termal Tuzla’nın sunduğu hizmetler nelerdir?

Engelli ve Yaşlı Turizmi 

Son yıllarda yaşlı nüfus oranları giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerin en büyük sorunlarından birisi de yaşlı nüfus oranının artması buna paralel olarak da sağlık hizmetleri maliyetlerinin artmasıdır. Yaşlı nüfus artıp genç nüfus azalırsa çalışma çağındaki nüfus azalarak istihdam sorunu ortaya çıkacaktır. Yaşlı turizmi, yaşlıların tedavileri için kendi ülkelerindeki yetersizlikten veya daha iyi bir hizmet almak için gittikleri seyahatlere denilmektedir. 

Engelli turizmi ise bir insanın yapabileceği işleri yapma becerisinde eksiklik olan insanların tedavileri için veya gezip seyahat etmeleri için yaptıkları ziyaretlere denilmektedir. Günümüzde yaşlı ve engelli bakımı için üniversitelerde eğitimler verilmektedir. Hatta engelliler için son yıllarda birçok çalışma faaliyetleri gerçekleşmiştir. Engelliler için hazırlanan programların amacı engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri ve diğer insanlar gibi olduklarını bildirmektir.  

esenyut-kaplica-termal-tesisi
esenyut-kaplica-termal-tesisi

Sağlık turizmi alanının gelişmesi istenildiğinde engelli bireylerin ihtiyaçlarının da tam anlamda düşünülmesi gerekmektedir. Engelli bireylerin diğer insanlarla eğitim, sağlık ve teknolojik aletlerden faydalanma gibi eşitlikler sağlanmıştır. Hatta engelli bireylerin normal bireylerden daha ayrıcalıklı olduğunu gösteren çalışmalar son yıllarda artmaktadır. Örneğin bedensel engelli bireylerin kamuya girmeleri için sınavlar yapılmaktadır. Bedensel engelli olmaları çalışmaya engel durum teşkil etmediği için sınavlarda başarılı olanlar kazandıkları alanlarda rahatlıkla çalışabilmektedir. 

Sağlık Turizminin Ekonomiye Katkısı 

İnsanların ülkelerinde bulamadıkları tedaviyi başka bir ülkede gerçekleştirmek için gitmesine sağlık turizmi denildiğini yukarıda açıklamıştık. Sağlık turisti ise sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir ülkeye seyahat eden kişiye denilmektedir. Sağlık turistlerinin ülke ekonomisine katkıları oldukça fazladır. Çoğu sağlık turistleri tedavi amaçlı gittikleri ülkelerde seyahat de ederler. Buna bağlı olarak gittikleri ülkelerde hem sağlık hem de seyahat alanında harcamalar yaparlar. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ülkemizde sağlık turizminin gelişmesine bağlı durumlar şunlardır; 

 • Ülkemizin coğrafi konumu 
 • İklim koşulları 
 • Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri 
 • Uygun fiyatlı tedaviler 
 • Ülkemizin termal kaynakları 
 • Hastanelerin alt yapısı 
 • İnsan kaynakları 
 • Eğitimli uzmanlar  

Ülkemizde sağlık turizmi git gide gelişse de normal turistlerin ülkemize bıraktıkları para, sağlık turistlerinin bıraktıkları paradan 3 katı daha fazladır. Bu yüzden ülkemizde son zamanlarda sağlık turizmi alanının gelişmesi için çalışmalar hızlanmıştır. Çeşitli sağlık hizmetleri ve sağlık projeleri yapılmıştır. Örneğin; Sağlık Kurumu Koordinasyon Kurulu sağlık turizmi gelişimi için kurulmuştur. 

Daha Fazlasına Bakabilirsiniz..
BALAYINI KIBRIS’TA GEÇİRMEK
yurtdisi-kibris-balayi-tatili-otelleri-fiyatlari

Bu hayatın sadece bir kez yaşanıyor olması, balayını Kıbrıs’ta geçirmek Devamına Bak

TÜM GÜZELLİKLERİ İLE İSTANBUL BÜYÜKADA
istanbul-buyukada-gezi

Büyükada konumu ve tarihi ile hem İstanbul’un hem de prens adalarının Devamına Bak

EVCİL HAYVAN GÖTÜRÜLÜBİLEN OTELLER TESİSLER
evcil-hayvan-goturulen-oteller-tesisler-tatil

Türkiye de Hayvan Dostu Oteller,Tatil Köyleri,Tesisler.Evcil Hayvan Kabul Eden Oteller .Kedi,Köpek,Kafesli Devamına Bak

MERSİN KIZKALESİ GEZ,GÖR, EĞLEN VE MUTLU OL
mersin-kiz-kalesi-gezilecek-yerler

Mersin Kızkalesi Konumu,Gezilecek Yerleri,Yapılacak Şeyler,Efsanesi . Mersin Kızkalesi mevkiinde sahile 600 metre Devamına Bak

ERDEK TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZİ
erdek-balikesir-turizm-merkezi

Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden biri olan Balıkesir ilçesi Erdek Otelleri, Devamına Bak

YEŞİLİN HER TONUNA SAHİP OLAN GÜZELLİKLERİ İLE TRABZON
trabzonda-nereleri-gezmeli

Türkiye’nin en yeşil bölgelerinden olan Karadeniz’in incisi Trabzon yaylaları, piknik Devamına Bak

TÜM GÜZELLİKLERİYLE ESKİŞEHİR GEZİLECEK YERLER VE MİLLİ PARKLAR
eskisehir-gezilecek-yerler-milli-parklar-fiyatlar

Türkiye doğal ve yapay güzellikleriyle gezilecek yer bakımından en zengin Devamına Bak

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz