Dekorasyon KERPİÇ EV MODELLERİ VE TASARIMLARI

KERPİÇ EV MODELLERİ VE TASARIMLARI

9343

Kerpiç Evler kış aylarında sıcak yaz aylarında evin içini serin tutar.Duvarlar hava aldığı için nemsiz bir hava olduğundan son derecede sağlıklıdır.Tabiki bu evler bir nevi organik malzemelerle üretildiği için içinde yaşayanlara kullanımda büyük rahatlıklar sunuyor.Organik lifsel bitki artıklarının katılması ile dengeli, homojen kuruma sağlanır, büzülme ve çatlama azalır, dayanım artar. Anadolu da eskiden beri kerpicin sağlamlığını arttırmak ve çatlamaları önlemek için, saman katılmaktadır. Ortalama 1 m3 çamura, yaklaşık 8-12 kg.

kerpic-ev-tasarimlari
ÇAMURUN HAZIRLANMASI

Kerpiç yapmak için, uygun toprak seçilir ya da, toprağı uygun duruma getirecek şekilde kum veya kil katılır.yani beyaz veya sarı tonlarında killi toprak en iyisi Gerekiyorsa veya iyileştirme için herhangi bir katkı maddesi konulması öngörülmüşse, bu katkı maddesi de katılır. Kerpiç toprağının iyi biçimlendirilmesi için , toprağın kıvamının iyi ayarlanması gerekir. Toprağın kıvamı, katılan su miktarı ile değişir. Toprak su karışımında su arttıkça, kerpiçin dayanımı azalır, zor kurur. Kuruma sırasında fazla büzülme ve çatlama yaptığı gibi, kerpiçin biçimi bozulabilir, çarpılabilir.

Karma suyunun mümkün olduğunca azaltılması bu sakıncaları önleri, yani büzülmesi azalır, dayanıklılığı artar biçimi bozulmaz. Bunlara karşılık, kalıplanması zorlaşır. Çamuru kalıba iyi yerleştirmek için, sıkıştırma veya tokmaklama gereği ortaya çıkar.

Bu işlemler, karşılığı değen bir zahmettir. Çamurun kıvamı, uygulanacak kalıplama ve sıkıştırma yöntemine göre önceden denenerek belirlenmelidir. Toprağın nemliliğinin değişmesinin, katılacak su miktarını etkileyeceği unutulmamalıdır.

Kerpiçin uygun kıvamı için gerekli su miktarı belirlendikten sonra, bunun bir kısmı ( eğer katkı maddesi katılacak ise) katkı maddesi karışımı için ayrılmalı, geri kalan su ile toprak iyice karıştırıldıktan sonra en az bir gün dinlendirilmelidir. Çamuru oluşturulan toprağın kuru ağırlığına göre belirlenen katkı maddesi ( çimento, alçı, kireç ) ayrılan suya karıştırılır. Akıcı kıvamda ki bu karışım dinlendirilmiş çamura iyice karıştırılır, böylece tavlanmış çamur, kalıba yerleştirilmeye hazır hale gelir. Çamurun karşılaştırılması ve kalıba yerleştirilmesi katkı maddesinin katılaşma süresinden kısa zamanda bitirilmelidir.
Bence sap, saman gibi lifli malzeme haricinde hiçbir katkı malzemesi katmayın eğer toprak killi değilse çok yumuşak yapıdaysa kil ve kireç katabilirsiniz. bu organik yapıyı bozmayacaktır. Çamur hazırlığında eskiden bir tepe oluşturulur ve çamur 3, 4 gün mayalanmaya bırakılırdı. daha sonra ıslatılarak, tekrar karıştırılır ve tekrar çamur haline gelince kalıplara dökülürdü.eğer siz de eski usul yapacaksanız mayalanmaya engel olacak, kireç, çimento ve alçı karıştırmayın.

2.5. ŞEKİLLENDİRME- KALIPLAMA

Kerpiç üretimi için uygun kıvamdaki çamur, genellikle ahşap kalıplara dökülerek şekillendirilir. Bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen ülkemizde en çok kullanılan kerpiç boyutları şöyledir.

Uzunluk : 30-35 cm.
Genişlik : 30-35 cm.
Yükseklik : 10-12 cm.

Bazen yarım boyutta olanlar da aynı zamanda üretilir.

Uzunluk : 30-35 cm
Genişlik : 15-17 cm
Yükseklik : 10-12 cm

Büyüklere ana, küçüklere kuzu adı verilmiştir. ( Şekil 5,6) da ALKER kalıp örneği görülmektedir. Kerpiç kalıbı, çıralı çamdan ve iç yüzü rendeli olarak yapılmalıdır. Kalıbın iç boyutları, belirlenen kerpiç boyutlarından büzülme oranında daha büyük tutulur. Kalıbın iç yüzeyleri, kerpiçin kolay çıkarılabilmesi için, ya yağlanır veya kumlandırılır. Hazırlanan kerpiç çamuru, kuvvetli bir savurma ile kalıp içine çarpılır ve üzerinden bastırılır veya tokmaklanarak kalıbın her tarafına iyice yerleşmesi sağlanır. Bir çok evin aynı zamanda yapıldığı büyük şantiyelerde çok gözlü çelik kalıpla, karıştırma ve döküm işleri için betoniyer ve elevatörler gibi mekanik araçlar kullanılabilir. Çok sulu akıcı kıvamdaki çamurun kalıba dökülüp üstünün düzeltilmesi, iyi kerpiç üretimi için uygun bir yöntem değildir. Uygun bir sıkıştırma sağlanmalıdır. Kerpiç kendini çekerek bir miktar kuruyunca, kerpiç kalıbı sökülerek, kerpiç açığa çıkarılır ve kurumaya bırakılır. Kuruma, güneşten olmamalı, gölgede kurutulmalıdır. Kuruyan yüzeyler sürekli çevrilerek kerpiçin çarpılması ve çatlaması önlenir. Alçı gibi çabuk katılaşan katkılı kerpiçler, ALKER, kalıptan çıkarılınca hemen aralıklı istif edilir, veya duvara konulabilir. ALKER için, katkısız kerpiçlerveya çimento katkılılar gibi geniş döküm alanlarına, kuruma sırasındaki işlere ve zamana, ( bekleme) gereklilik yoktur.

3. YIĞMA YAPIM YÖNTEMİ
3.1. TEMELLER

Bina temelinin yapılmasında şu hususlara dikkat edilmelidir. Temeller sudan etkilenmeyen malzeme ile yapılmalı ve sudan korunmalıdır.

1- Temel çukuru kazılırken, köşelerin tam dik olması sağlanmalıdır.
2- Temel, ana kayaya veya sağlam toprağa kadar inmeli,
3- Taş temelin altına, oturmaları önlemek için yaklaşık, mümkünse 10 cm. kalınlığında beton altlık yapılmalı, olanak yoksa kum serilmeli, ( Şekil 8-9-10-11),
4- Taş temellerde kullanılan taşların, yüzeyleri yuvarlaklaşmış dere taşları dere, düzgün yüzeyli köşeli olmasına dikkat etmeli,
5- Taş temel duvarı örülürken kullanılacak harç, toprak veya kireç katılmış melez harç, olmamalı, çimento harç kullanılalı, temel duvarı örgüsüne özen gösterilmeli,
6- Temel duvarı üst hizası, yöredeki muhtemel sel seviyesinden yüksek olmalı ve zeminden en az 50 cm. yükseltilmeli,
7- Deprem bölgelerinde temel üst (su basman) seviyesinde ?demirli? betonarme hatıl çepeçevre dolaşmalı, olanak yoksa köşelerde ve duvarların birleşme yerlerinde çok iyi bağlantılı ahşap hatıl kullanılmalı, ( Şekil 17)
8- Kerpice nemin geçmesini önleyecek nem izolasyonu bu hatıl ile beraber düşünülmeli, bunu için:

a. Nem izolasyonu betona katılacak ve geçirimsizlik sağlayacak katkı maddeleri ile yapılabilir,
b. Nem izolasyonu beton üst yüzeyine sürülecek bitüm emülsiyonu, bitüm solüsyonu veya geçirimsiz plastik maddeler ile sağlanabilir,
c. Nem izolasyonu kerpiç ile betonarme hatıl arasına konacak bitümlü karton, bitümlü kanaviçe veya bitümlü keçeler yardımı ile yapılabilir.

3.2. DUVARLAR
3.2.1. Kerpiç ile Yığma Duvar Yapılması
Kerpiç (blokları) ile duvar yapılmasının yararları :

Dayanımı en fazla olan kerpiç elde etme olanağı artar.
Çamur, kuruma sırasındaki büzülmesinin duvara konmadan yaptığından, duvarda kurumadan dolayı çatlama olmaz.
Kerpiç döküldükçe, (duvara konulmadan önce) kalitesini kontrol etme ve kalitenin yetersiz olduğu durumlarda iyileştirme işlemlerini yapmak olasıdır.
Herkesin kendi evini yapması düzeninde hava şartları elverdikçe ve boş vakitlerinde kerpiç dökülebilir.


DUVAR ÖRME USULLERİ

Taşıyıcı duvarlar 1 tuğla ana, 11 tuğla kuzu veya 1,5 tuğla ana- kuzu olarak örülürler (Şekil 12,13)
1 tuğla kalınlığındaki örgüde bir sıra dizi tuğlası olursa, 1 sıra bağ tuğlası olarak örülmelidir.
1 tuğla kalınlığındaki örgüde, dizi tuğlaları ¾ tuğla boyu ile başlamalıdır.
1 tuğla kalınlığındaki duvar, yalnız ?Ana? büyük boyutlu kerpiçle de örülebilir.
Köşe saplama ve çapraz geçme duvarlarda, bağlantıların usulüne uygun olmasına dikkat etmelidir. ( Şekil 12-13)
Pencere altına, pencere ve kapı üstüne konacak lentoların (sürekli olmaları) hatıla dönüştürülmesi faydalıdır. (Şekil 19)
Kapı ve pencere kasalarının duvara kolayca bağlanabilmeleri için, kapı ve pencere boşluklarında, karşılıklı olarak, 1alt sırada, 1 orta sırada ve 1 üst sırada ziftlenmiş (bitümlenmiş) ahşap takoz yerleştirilmelidir. Takozun duvar yüzüne gelen yerlerinin sıva teli ile örtülmesi yararlıdır. Daha iyisi takozlar boşluk yüzeyine dik olarak duvarın orta kısmına konulmalıdır. (bakınız kapı bölümü Şekil 19)
Duvar örgüsünde harcın her yerde aynı kalınlıkta olmasına, tüm yüzeyi doldurmasına, çok kalın olmamasına ve düşey derzlerin tam doldurulmasına özen gösterilmelidir. Bu önlemler duvarın taşıma gücünü arttırır.

Daha Fazlasına Bakabilirsiniz..
AHŞAP LAMİNAT VE ZEMİN KAPLAMA YER DÖŞEMELERİ
zemin-kaplamalar-epoksi-laminat-masif-dosemeleri

Ahşap, Laminat,Epoksi,Muşamba,Pvc Zemin Kaplama Malzemeleri Yer Döşemeleri.Zemin kaplama, insanların yerleşik hayata geçmelerinden Devamına Bak

SAMAN EVLER EKOLOJİNİN VE YAPI DÜNYASININ YENİ TRENDİ
ekolojik-saman-evler-hakkinda-tum-bilgiler

Saman Evler Ekolojinin ve Yapı Dünyasının Yeni Trendi.Ekonomik,Doğal Malzemeler ile Ev Devamına Bak

İSTİKBAL SALON VE KOLTUK TAKIMLARI 2020
istikbal-2020-salon-ve-koltuk-fiyatlari

İşten yorulup geldiğimizde kendimizi konforuna bırakmak isteğimiz İstikbal salon takımları bu yılda Devamına Bak

İSTİKBAL BEBEK, ÇOCUK VE GENÇ ODASI FİYATLARI
istikbal-bebek-cocuk-genc-odalari-2020-fiyatlari

2020 İstikbal Genç,Çocuk ve Bebek Odaları Sezon Fiyatları.Çocuklar artık büyüdüler Devamına Bak

İSTİKBAL MUTFAK MASA VE SANDALYELERİ HAYRAN BIRAKIYOR
istikbal-2020-mutfak-masa-sandalye-setleri

Evlerimizin en dekoratif yerlerinden biri haline gelen mutfaklarımız için İstikbal mutfak Devamına Bak

İSTİKBAL YEMEK ODASI TAKIMLARI YENİ SEZON
istikbal-2020-yemek-odasi-takimlari

Evini yenilemek isteyenlerin ya da yeni evlenecek olanların tercihleri yine İstikbal Devamına Bak

BELLONA GENÇ VE BEBEK ODALARINDA ÇOK İDDİALI
bellona-2020-bebek-genc-cocuk-odalari

Bellona Bebek ve Genç Odası Takımları ve Modelleri .Bellona bebek ve genç Devamına Bak

31 YORUMLAR

 1. Merhaba Ben kerpiç bir ede yaşadım 20 yaşına kadar
  İnanılmaz dı
  Şimdi beton bir evde yaşıyorum
  Ama kerpiç bir ev inşa etmek istiyorum
  Herşey hazır ama basıl yapacağımı bilmiyorum
  Şanlıurfa

 2. ADOBE AHŞAP MİMARLIK

  EKOLOJİK EV – KERPİÇ EV – KÜTÜK EV İMALATI

  Teknolojik olanaklar kullanılarak, yüksek basınçta sıkıştırılmış ana maddesi killi toprak, saman ve doğal bağlayıcılarıda içeriğinde barındıran imalatımız, Ekolojik-doğal dönüşüm zinciri içerisinde en güvenilir yapı elemanı ünvanını tarihten gelen birikimiyle elinde tutmaktadır.

  Bilindiği gibi toprak, çok eski dönemlerden beri insanların barınmak için yararlandıkları malzemelerin başta geleneklerinden biridir. Bu gün de yer yüzünde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu, topraktan yapılmış evlerde oturmaktadırlar. Bu bir yönden toprağın yapı malzemesi olarak hemen hemen her yerde kolay ve bol tedarik edilebilmesi nedeniyle ise de, diğer yönden de topraktan oluşturulan yapının diğer malzemelerle yapılanlara nazaran bir çok yönden daha yararlı olmasından kaynaklanır. Toprak yapı, başka olanak bulunmadığı dönem ve yörelerde, zorunluluk nedeniyle kullanılan, toplumun refah düzeyinin yükselmesi olanaklar elverdiği an terkedilmesi gereken bir malzeme olarak görülmeğe başlanmıştır. Oysa, günümüzdeki sosyal ve ekonomik koşullar, toprağın yapı için yararlı yönlerini tekrar ön plana çıkarmıştır. Bu gün toprak yapı, en az gelişmiş ülkelerden en gelişmiş ileri endüstri ülkelerine kadar, dünyanın her yerinde, üzerinde en çok çalışma ve araştırma yapılan konuların başında yer alanlarda biridir. Toprak yapı , konut, işyeri ve hizmet binalarının yapımı için

  Ülkede bol bulunan kaynaklardan en kolay ve en ileri düzeyde yararlanmayı, Yöre halkının gelenek ve göreneklerini değerlendirme olanağı, Etkin ölçüde enerji tasarrufu, Kalkınma için gerekli kaynakların yapı sektöründeki kullanımını en az düzeye indirmeyi, Her mevsimde bina içinde kullanıcıya en uygun yaşam koşullarını, Güneş enerjisinden en kolay yöntemlerle en üst düzeyde yararlanmayı, Günümüzde uygarlığın gereği olan her türlü donatımın yapıda uygulanması olanağını sağlar bu nedenle toprak yapı, günümüzde “Çağdaş Yapı” niteliğini de kazanmıştır.

  NEFES ALAN DUVARLAR; Yapı sistemi emsallerine göre büyük farkla bu özelliğini korumuştur. Ortam koşullarında, nem dengesini mükemmel korur, oda içerisindeki nem yükseldikçe fazla nemi bünyesinde toplar, ortamın nemi azaldığı zamanlarda ise bu nemi dışarı vererek doğal osmozu sağlar. Yoğuşma yapmaz… SICAK-SOĞUK DENGESİNİ MÜKEMMEL SAĞLAR. Yaz-Kış iklim değişikliklerinin başladığı bahar mevsimlerinde ani iklim değişikliğini hisstermeyen başka malzeme varlığı tartışılmaz. Oda koşullarını “Kademeli ikimlendirme“ sağlayarak mevsim geçişlerindeki ısı eşiğini hissetmemenizi sağlar. Bu özelliği solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde etkin değer taşır. ENERJİ TASARRUFUNDA LİDER MALZEME. Enerji darboğazına girdiğimiz bu günlerde, tüketimimizi en alt seviyelere düşürme çabalarımıza cevap verme özellliğini taşır. Minumum ısıtma giderleriyle, maksimum ısınmayı sağlar. ISI KÖPRÜSÜ YOKTUR. Enerjiyi dış ortama taşıyan elemanlara sahip değildir. Ortamda açığa çıkarılan ısı enerjisi hiçbir yolla dış ortama taşınmaz, bu geçişimi sağlayan malzemeler kullanılmadığı için ısı ortamda kalır. SAĞLIK KAYNAĞIDIR. Zararlı kimyasal maddeleri bünyesinde barındırmadığından, tamamen doğadan gelen ürün olmasından dolayı, Alerjik reaksiyonlar,kalp-damar, tansiyon, romatizmal rahatsızlıklar ve böbrek hastalıklarının önlenmesinde etkin değer taşır. YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL MİMARİ DEĞERLERİMİZİN, YENİ NESİLLERE AKTARILMASINI SAĞLAR…

 3. Merhaba, ben bir çiftlik evi inşa ettirmek istiyorum. 365 gün orafa yaşayıp çiftçilikle uğraşmak amacım. 3+1 tek kat yada çift kar kerpiç ev düşünüyorum.
  1. sorum çift kar olmasında bir sorun olmaz diye düşünsem de tecrübesizim, yorumlarınızı almak isterim?
  2. Bu inşaatta bana yardımcı olacak, yapımını üstlenecek birilerini önerebilir misniz?
  Teşekkürler

 4. Balıkesir Edremit de yarı yıkık tapusunda kerpiç avlulu ev yazan bir evi yeniden aynı malzeme ile yapmak mümkün mü, yapabilecek ustayı bulmaya yardımcı olabilirmisiniz?

 5. https://nazarca.com/kerpic-ev-modelleri-ve-tasarimlari
  yapmış olduğunuz paylaşım ve bilgilendirme için teşekkür ederim çok faydalı oldu … Fakat yazınızda (Taşıyıcı duvarlar 1 tuğla ana, 11 tuğla kuzu veya 1,5 tuğla ana- kuzu olarak örülürler (Şekil 12,13)) Şekillerden bahsetmişsiniz şekillere nasıl nerden ulaşacağımızı bulamadım … Yardımcı olursanız çok sevinir iyi çalışmalar dilerim.
  (Birde Nejdet beyin sizinle paylaştığı kerpiç çalışmalarıyla alakalı bilgi varsa iletirseniz)
  Sağlıcakla kalın,

  • Yunus bey makale bana ait değil onun için bu konuda bilgim yok maalesef. Nejdet bey daha sonra bana geri dönüş yapmadı yaparsa buradan sizede bilgi veririm.

 6. Merhaba
  Nejdet beyin yorumuna sonuna kadar katılıyorum.Anadolu köy hayatını yaşamış bi türk genci olarak o doyumsuz mekanların, evlerin yerine şimdilerde daha dayanıklı olacağı mantığıyla betonarme binalar dikilmekte,o tek katlı sağlıklı toprak kokulu evler yıkılıyor, yerine nefes alamayan hava sirkülasyonu olmayan yapılar yapılıyor.Kerpiç evler kışın sıcak yazın serin olması hasebiyle yaşam alanlarını daha konforlu kılmaktadır.Kerpiç evler hakkında merak edilen sorular paylaşılırsa cevap verebilirim.

 7. mrh.öncelikle bu dökümanlar ve çalışmalarınızı begendim.size sormak istedigim ise kerpiç evlerin deprem dayanımı nasıldır. kerpiç ev yapımında zemin taşmı betonmu olmalı.detaylar varsa gönderirmisiniz . saygılar

  • Altaki makalede tüm merak ettiklerinizi ve bu konuda uzmanların yorumlarını görebilirsiniz.

   Jeoloji Yüksek Mühendisi Fatih Üçgün yaptığı açıklamada,
   kerpiç evlerin de tekniğine uygun yapılması gerektiğini söyledi.

   Kerpiç evlerin temelinin, daha çok taş malzeme kullanılarak inşa
   edildiğine dikkati çeken Üçgün, şunları kaydetti:
   “Kerpiç evler aslına ve tekniğine uygun yapıldığı durumlarda, depreme
   karşı direnç gösterebilen esnek yapılardır. Özellikle yapıda kullanılan
   kerpiçlerin, tekniğine uygun şekilde bağlayıcı fiber malzemeler kullanılarak
   yapılması durumunda, depreme karşı dayanımı artmaktadır. Kerpiç evlerde,
   kerpiçlerle birlikte yapı duvarında kullanılan iri boyutlu taş malzemeler, yapıya
   güç katmak yerine, tam tersi yük bindirmekte ve yapı duvarının depreme karşı
   dayanımını düşürmektedir.”

   Üçgün, kerpiç evlerin yanlış yöntemlerle yapılıp depremde birer mezar
   haline gelmemesi için tekniğine uygun şekilde yapılması gerektiğini, bu şekilde
   yapılan evlerin de deprem esnasında tam bir sığınağa dönüşebileceğini anlatarak,
   şöyle konuştu:
   “Uygun toprak ve bağlayıcı malzemeyle yapılmış sünek özellikteki
   kerpiçlerle yapılan, ayrıca bağlantı yerleri güçlendirilmiş ve belirli
   aralıklarla hatıl kullanılarak yapılan kerpiç evler, depreme karşı direnç
   gösterebilen yapılardır. Fakat belirtilen özellikler dışında, özellikle kerpiç
   duvar içinde taşlarla desteklenerek yapılan evler, deprem gibi bir doğa olayını
   tam bir afete dönüştürebilir.”

   Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi
   Başkanlığında görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Sadettin Öntürk de kerpiç yapıların
   iktisadi bakımdan ucuz olduğunu, söz konusu yapıların Doğu ve Güneydoğu
   Anadoludaki bazı köylerde bulunduğunu söyledi.

   Ülkede kırsal nüfusun ve bu nüfusun yarısından fazlasının halen kerpiç
   evlerde yaşadığını düşünüldüğünde, kerpiç yapıların öneminin daha da arttığını
   anlatan Öntürk, “Kerpiç evler, mühendislik kurallarına uygun yapıldığı takdirde,
   aynı özelliklerdeki betonarme yapılara göre depreme daha dayanıklı olacaktır”
   dedi.

   Kerpiç evlerin yapılış özelliği hakkında bilgi veren Öntürk, “Yapılacak
   kerpiç evlerin sağlam olması için pratik bazı uygulamaları şu şekilde
   sıralayabiliriz. Uygun toprak seçilmeli. Kerpiç toprağına bağlayıcılığı arttırmak
   için belli oranlarda alçı ilave edilmeli. Kerpiç duvarlara 1 buçuk metrede bir
   ahşap hatıllar atılmalı. Köşe birleşimleri, kilit oluşturacak şekilde üst üste
   gelmeli. Sağlam bir taş temel, belli derinlikte yapılmalı. Her yıl uygun toprakla
   sıvası yapılmalıdır” diye konuştu.

   Doğubayazıt ilçesine bağlı Orta Direk köyünde kerpiç evde yaşayan Ümit
   Kömürcü 15 yıldır bu evi kullandığını, bölgede meydana gelen deprem ve sel gibi
   felaketlere rağmen sadece evin bir duvarında hasarın oluştuğunu söyledi.

   Iğdır

   Iğdırın ova köyleriyle merkeze bağlı Konaklı ve Ali Kamerli mahallerinde
   bulunan bazı kerpiç evlerin yöre sakinleri tarafından kullanıldığı belirtildi.

   Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Recep Tuncer, usulüne uygun yapılan kerpiç
   evlerin daha dayanıklı olduğunu dile getirdi.

   Tuncer, şöyle konuştu:
   “Iğdır ikinci derece deprem bölgesi. Bu nedenle usulüne ve kuralına göre
   kerpiç ev yapılırsa fazla sıkıntı olmaz. Depreme dayanıklı kerpiç ev tek katlı
   olmalı. Maalesef kerpiç evler kuralına uygun yapılamadığından depremde yıkılmakta
   ve zarar görmektedir. Iğdırda özellikle köylerde kerpiç ev çok. Bunların
   incelenmesi lazım. Eğer sağlam kerpiçten yapılmamışsa, depremde zarar
   görebilirler. Vatandaşlara tavsiyemiz, betonarme ve tek katlı ev yapmalarıdır.
   Budan sonra köylerimiz de de depreme dayanıklı modern evler yapmalıyız. Bu konuda
   Bakanlığımızın 81 ilde örnek köy kurma çalışması vardır.”
   AA

   • Usulüne uygun yapılacak kerpiç evlerin depreme dayanacakları bilgisi doğru. Usulüne uygun yapmayı nereden ve nasıl öğrenecekleri belli değil. Köylerde betonarme ev yapmayı tavsiye etmek günün modası ve çok yanlış. İsteyene ücretsiz olarak bilgi verebiliriz.
    Saygılar

    • Merhabalar Nejdet Bey
     Diğer mesajınızda “İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı bünyesinde TOPRAK YAPILAR GRUBUYUZ. Toprak yapıların kullanımını gelişmek amacı için çalışıyoruz “demişsiniz en doğru bilgileri en doğru kaynaklardan almayı ve ziyaretçilerimize iletmeyi tabilki isteriz. Eğer bu konuda görsel ve özgün makaleleriniz varsa sitemizde severek ziyaretçilerimzle paylaşmayı isteriz. Sitemizde üye olduktan sonra bana üye adınızı belirtirseniz burdan bende sizi yazar olarak atadıktan sonra makalelerinizi kendinizde sitemizde yayınlayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz