Hayvanlar Alemi ÇİNEKOP AVLAMA TEKNİĞİ,ÇİNEKOP AVLAMA

ÇİNEKOP AVLAMA TEKNİĞİ,ÇİNEKOP AVLAMA

7587

Çinekop avcılığı nasıl olur? Çinekop ve balık avlama teknikleri hakkında daha öncede sizlerle hobi sayfamızdan paylaşımlar yapmıştım.

Çinekop balığı eti lezzetli bir balık türüdür.Avlanması için bazı teknikleri vardır. Buyrun.

Çinekop balığı bilindiği gibi en çok sevilen ve tüketilen balıklardan biridir.

Denizin en güzel tadına sahip balıkların arasındadır.Aynı zamanda çinekop denizin yamyamıdır. Avını ısırarak yavaş yavaş yer.

Akya veya kuzu balığı gibi direk olarak yutmaz. Dişleri denizde en keskin balıkların arasındadır.

O kadar keskindir ki çelik misinaları bile rahatlıkla kesebiliyor.

Çinekop küçük olduğundan, dudağı da çok ufak kolay kolay misinaya ulaşamıyor kancadan. Eğer yemi midesine indirirse rahatlıkla koparabilir.

ÇİNEKOP

Balıkların şahıdır. Mükemmeldir. Büyüyünce sarıkanat, biraz daha büyüyünce lüfer, enginlere sığmayıp taşınca kofana olur. Her yaş döneminde ayrı lezzete sahiptir.

Çinekop, büyüdükçe manyaklaşan bir balık türü değil aslında, küçüklüğünden itibaren vahşidir.

Eğer birazcık tecrübeniz varsa, boğazda oltayla çekebilirsiniz. Geceleyin, istavritlerin ortalıkta olmadığı bir saatte Galata Köprüsü?nden atarsanız oltayı, birkaç kiloya kadar yakalayabilirsiniz.

Çinekop sülalesinin diğer balıklardan önemli bir farkı vardır, oltanız yukarı oynar.

Diğer balıklar yemi kaptıkları zaman iğneden kurtulabilmek için dibe dalar, kaçmaya çalışırlar. Ancak çinekop oltaya geldiğinde sinirlenir, iğneye saldırmaya başlar.

Bu nedenle oltayı aşağı çekmek yerine yukarı doğru atar. Eğer vaktinde davranmazsanız misinayı kesip kaçabilir, çinekoplara gereken saygıyı göstermeyecek kadar dikkatsizseniz oltanın da suya düşmesine neden olabilir.

Fark ettiğiniz anda boşluk vermeden misinayı sarmanız gerekir.

Sudan çıktığında istavrit gibi kıvranmak yerine elinize, iğneye, yakında gördüğü her şeye hamle yapar, ısırmaya çalışır.

Vahşidir, bir o kadar lezzetlidir.Lezzetinin yanında, yağsız tavada çıtır çıtır kızaracak kadar da yağlı bir balıktır. Tavada, ızgarada, mangalda, fırında, her yerde pişer, lüp lüp gider.

Her zaman bulunabilir ve lezzetlidir ancak Temmuz ve Ağustos aylarında lezzeti tavan yapar.

At-Çek”le Kıyıdan Çinakop Avı

Şekilde de görüldüğü gibi “at-çek” adını verdiğimiz bu av aleti karadan kullanılır ve genellikle yem olarak istavrit yakalamaya yarar. Ancak Çinakop avında da gayet verimli sonuç alınabilir.

At-Çek” Takımının Hazırlanması

5-6 kat kalın misina örülerek 20 cm. uzunluğunda kalın bir köstek elde edilir. Bu kösteğe ortası delik, uzun kıstırma biçiminde bir kurşun geçirilir. Kalın kösteğin bir ucu 15 cm., diğer ucu ise 5 cm. kalacak şekilde ayarlanıp kurşunun iki ucu kösteğe sıkıştırılır.

15 cm.’lik bölümün ucuna 1.5 kulaç uzunluğunda 0.15-0.25 numara misina bağlanır. Bu ince misinaya da 6 no. iğne takılır. 5 cm.’lik diğer bölümün ucuna 1 mm.’lik bir fırdöndü ve bu fır döndü nün diğer gözüne de 1/2 kulaç 0.35 numara misina dan beden bağlanır.

Bedene yine 12 mm.’lik bir fırdöndü bağlandıktan sonra fırdöndü nün diğer gözüne 0.35 numara misina dan olta bölümü takılır.

Kelebeğe sarılacak 50 kulaçlık misina yeterlidir. Bu takımda iğneye tüy, beyaz ibrişim bağlanabilir veya kalaylı kâğıt sarılabilir. Sıfır numara kaşık takılıp yine Çinakop için kullanılabilir.

Hatta çıplak beyaz iğne kullanılabilir. Ancak avın zevkli yönü balığı kendi kuyruk altıyla yakalamaktır. Çinekopun anüs yüzgeci muntazam bir şekilde kesilerek, ucundan iğneye geçirilir ve takım kıyıdan atılıp çekilmek suretiyle kullanılır.

Dipli kullanılmak istenen at – çeklerin kurşunları ağır (100-150 gr.), su üstü kullanılan at-çeklerin ise kurşunları daha hafiftir (50-100 gr.)


Takımı kullanırken kurşun sol avuç içinde, 1/2 kulaçlık bedenin ucundaki fırdöndü de sağ elle tutulur ve fırlatılır. Kurşunun dibi bulması beklenip kısa ve sert aralıklarla olta kıyıya çekilir.

Balık bu arada oltaya atlamış ve yakalanmışsa olta hızlı kulaçlarla kıyıya çekilir ve balık alınır. Oltayı çekerken elinizde bir kibrit kutusu varmış ve bunu elinizde döndürüyormuş gibi hareket ederseniz balığı av sırasında kıskandırmış olursunuz.

Yakalanan her balıktan sonra kuyruk altını kontrol etmek ve şayet yıpranmışsa değiştirmek lazımdır.
Gerek yem sağlama, gerekse avcılık açısından “at-çek” her amatör balıkçının olta sandığında bulunması zorunlu bir takımdır.

Kamışla Kıyıdan Yemli Çinakop Avı

Çinakoplar zaman zaman kıyıya çok yakın av verirler, işte bu gibi hallerde 3 – 5 metre uzunluğunda, ince, makinesiz bambu kamışla kıyıdan Çinakop yakalamak çok zevklidir. Kamışın ucuna 3/4’lük bölümü uzunluğunda 0.30 misina bağlanır ve buna da 12 mm. fırdöndü takılır. Fırdöndünün diğer gözüne 0.25 numara kamışın sapını biraz geçecek uzunlukta misina bağlanır.

Bunun da ucuna fındık veya sarımsak diye adlandırdığımız çok küçük, iğnesi yine no. 6 olan kurşun zoka takılır.

Kıraça, hamsi gibi balıklardan yaprak halinde kesilen yemler ucundan bir kere geçirilip, döndürülüp tekrar ortasına iğneyi saplamak suretiyle takılır ve yem denize kıyıdan sallandırılır.

Yem ve zokanın ağırlığıyla dibe doğru bırakılıp kamışı kısa aralıklarla sallamak suretiyle yemlenmekte olan Çinakoplar kıskandırılır.

Yaprak veya sülük halde zokanın ucunda sallanan yemi gören Çinakop, derhal yeme hamle yapar. Yemi kapıp o mahalden uzaklaşmak ister, işte o anda atılacak bir tasma balığın zokaya takılmasını sağlayacaktır.
Zaman zaman Çinakoplar kıyıya o kadar yaklaşırlar ki su berraksa görerek avlanabilirsiniz.

Kıyıdan Yemli Su Üstü Çinakop Takımı

Bu takımda kullanılan zokalar sandaldan kullandıklarımızdan farklıdır ve sülük zokalar diye adlandırılırlar.
Olta yemlen dikten sonra 20-22 kulaçlık bölümü yere sağılır ve fırdöndü den tutup atmak suretiyle akıntılı sulara kıyıdan fırlatılır.

Çok az kalama verip dibe inmesine meydan vermeden, olta bazen yavaş ve zaman zaman da kısa hareketlerle kıyıya doğru kaçırma suretiyle çekilir.

Çinakop suların içinde hareket halinde zokayı ve dolayısıyla zokaya takılmış kıra çayı görür, kıskanarak yeme hamle yapar.

Çok atik ve çabuk bir balık olduğu için tasma zamanında atılmalı ve çinakopun yemi kesip almasına fırsat vermemelidir. Kullanılan iğneler no. 1 vye no.2 olup istenilirse 4 no. lu iğne “hırsız” olarak takılabilir.

Çinakop ta en uygun yem, Kıraçanın kuyruk bölümünden yukarı doğru iki yanının da kesilmesi ve kuyruk dahil, ortaya çıkan bel-kemiğinin bir bölümünün kırılıp atılmasıdır.

Zokanın iğnesi Kıraçanın galsamasın dan geçirilip yana döndürülür ve balığın bel kemiğinin atılmış olan bölümüne (yumuşak kısmına) saplamak suretiyle diğer yandan dışarı çıkarılır.

Bu takımda beden 0.25, olta ise 0.30’dur. Takım ne kadar ince olursa av da o derce zevkli ve verimli geçecektir.
Takımın hazırlanması diğer takımlara oranla oldukça kolaydır. 40 kulaç uzunluğunda 0.30 veya 0.35’lik misina kelebeğe (mantara) sarılır ve ucuna 13 mm. bir fırdöndü bağlanır.

Fırdöndü nün diğer gözüne 1/2 kulaç uzunluğunda 0.25’lik misinalar bağlanır ve bu misinaya da zoka takılır.

Yemli Çinakop Avı

Yemli Çinakop avı son derece zevkli ve maharet isteyen bir av şeklidir. Yemli lüfer takımına oranla Çinakop için kullanılan takım daha ince, zokası daha ufaktır.

Kullanılan yemler, bütün halde hamsi, çamuka, aterina, yaprak ve sülük biçiminde küçük ve uzunlamasına kesilmiş istavrit, Kıraça, zargana, uskumru vonozu, izmarit ve istrongilos gibi balıklardır.

Bu takımın olta ve beden bölümlerinde kullanılabilecek misinalar 0.25, 0.30 ve 0.35 numaralardır. iğneler no. 2, 1, 1/0 no. olup takımda kullanılan kıstırmalar ise 10-15 gram ağırlığındadır. Yemli Çinakop ve lüfer takımlarında kullanılan kıstırmalar zokadan daha hafiftir.

Kıstırma, takımın daha kolay dibe inmesini ve av sırasında bedenin apiko kalmasını (dikey durmasını) sağlar. Ayrıca olta çekilirken 3 kulaç sonra zokanın geleceğini hatırlatır.

Yemli Takım

Olta kısmı, 0.35 numara ve 50 kulaç uzunluğunda olup kelebeğe (mantara) sarılır. Misinanın boş ucuna 11 mm. boyunda bir fırdöndü takılır.

Fırdöndünün diğer halkasına 0.35 numara ve 1 karış uzunluğunda küçük bir beden İlave edilerek ortasından 8-10 gr. ağırlığında yuvarlak bir kıstırma geçirilir.

Bu bedenin diğer ucuna 11 mm.’lik bir fırdöndü bağlanır.

Fırdöndünün diğer halkasına 1/2 kulaç uzunluğunda 0.30’luk bir ek beden İlave edilir. Ek bedenin diğer ucuna 11 mm.’lik bir fırdöndü bağlanır.

Fırdöndünün diğer halkasına 2.5 kulaç uzunluğunda 0.25’lik veya 0.30’luk bir beden ilave edilir.

Bu bedenin ucuna da 15-20 gr.’lık Çinakop veya lüfer zokası bağlanır. Aynı takım lüfer ve kofana için daha kalın misina ve daha iri iğnelerle aynen hazırlanır.

Kaşıkla Çinekop – Sarıkanat Avı

Motorlu tekneden Çinakop ve sarıkanadın en zevkli avlanma tekniklerinden biri de kaşıkladır.

Sığlıklarda, koy içlerinde akıntılı sularda 2-3 mil süratle dolaşmak suretiyle yapılan bu av sırasında balık kaşığa atlayıp yakalandığı anda süratle çekilip İçeri alınması gerekir.

Çinakop veya sarıkanat son derece çeviktir ve keskin dişlere sahip olduğundan ufak bir tereddüt veya oltaya verilen kalama (boşluk) balığın oltayı kesmesine veya kaşığın iğnesini silkinerek atmasına sebep olur.

Bu tür avda aynı takımla hem Çinakop, hem de sinarit palazı, ispendek, zargana gibi balıklar da tutulabilir.

Kaşık Takımında Kullanılan Malzemeler

Bu takımda çoğunlukla (0) ve (1) numara Fransız kaşıkları kullanılır, bunlar söğüt yaprağı tipindedir. Ancak iğnenin takıldığı kısmı daha enli ve aşağı doğru daralan, kendinden fırdöndülü kaşıklar da kullanılmaktadır.

Önemli olan fırdöndülerin iyi çalışması ve kaşıkların parlaklıklarını muhafaza edebilmeleridir. Her av sonunda kaşıklar tatlı-suyla yıkanır, iyice kurulanırsa pas tutmaz, tuzun bırakacağı lekelerden arınır ve parlaklıklarını korurlar.

Olta ve bedende kullanılabilecek misinalar 0.25, 0.30 ve 0.35 numaralardır.

Kıstırmalar aşağıdaki şekilde de belirtildiği gibi 30-100 gr. arasında çeşitli biçimlerde olur ve kaşık takımında suların derinliğine göre bir veya iki tane kullanılır. 4-8 no.’lu, üçlü iğneler bu tip kaşık takımla tercih edilmektedir.

Kaşık Takımı

Çinakop için kaşık takımı ince hazırlandığı takdirde av daha zevkli ve verimli olur.

Olta kısmı 0.40 numara ve 30 kulaç uzunluğunda olup kelebeğe (mantara) sarılır. Ucuna 13 mm. uzunluğunda bir fırdöndü takılır. Fırdöndünün diğer halkasına yarım kulaç uzunluğunda 0.35 misina bağlanır ve tekrar 13 mm. uzunluğunda bir fırdöndü takılır.

Bu fırdöndünün boş halkasına bir kulaç uzunluğunda 0.35 misina bağlanır.
Bu misinanın ortasına bir veya iki adet, suların derinliği ve akıntıya göre ayarlanabilecek kıstırmalar geçirilir.

1 kulaç uzunluğundaki misinanın boş ucu yine 11 mm. uzunluğunda bir fırdöndüye bağlanır. Bu fırdöndünün boş halkasına 4 kulaçlık 0.30 numara beden ilave edilir ve bunun ucuna da 11 m’lik bir fırdöndü, halka ve 0-1 numara üçlü iğnesiyle kaşık takılır.

Çinakop – Sarıkanat Çaparisi

Çinakop ve sarıkanat için kullanılan çaparilerin oltası 0.50, bedeni 0.40, köstekleri ise 0.35 numara beyaz naylon misinadandır.

Çaparilerde sert misinalar köstekleri dik tuttukları için tercih edilir.

Köstekler yirmi beş-otuz adet olup 20 santim uzunluğundadır. Bedene kazık bağıyla bağlanır, alttan ve üstten ikişer defa ilmeklenir.

Kösteklerde 1-2 numara kalaylı iğne kullanılır Bu iğnelere kazın, martının kırçıllı göğüs tüylerinden veya beyaz horozun boyun tüylerinden İki-dört adet bağlanır.

Küçük de olsa Çinakopun dişleri çok keskindir. Çapariyle yapılan av sırasında köstek kaybı sık olur. Balığın bol av verdiği (tav yaptığı) anda oltasız kalmamak için mutlaka yedek çapari veya bol miktarda yedek kösteği bir defterin arasında muhafaza etmek ve olta takım kutusunda bulundurmakta fayda vardır.

Av yerine sandalla gelindiğinde, iskandil ağırlığı akıntıya göre ayarlanmış olta suya koy verilir ve aşağıdan yukarıya çekip bırakmak suretiyle balığın suyu aranır.

Balığa rast gelinen derinlikte, çekmeden önce oltaya hemen bir işaret konur ve bundan sonra o derinlikte balık aranır. Balıkların takılı olduğu çapari çekilirken boşluk (kalama) vermemeye dikkat edilir.

Aksi takdirde Çinakop veya sarıkanat köstekleri kolayca keser. Yirmi beş-otuz köstekli çaparilerin İğnelerinden balığı tek başına temizlemek zordur. Bunun için sandalın iç kısmının yanlarına sıkıştırılan iki-dört adet küçük yassı tahtadan yararlanılır.

Olta yukarı alındıktan sonra birinci kösteğin iğnesi bu tahtalardan birine takılır, geri kalan köstekler de diğer tahtalara asılarak balıklar kolayca iğneden çıkarılır. Tabii işi kolaylaştırmak için on-on beş köstekli çapari de kullanılabilir..

Daha Fazlasına Bakabilirsiniz..
SAMAN EVLER EKOLOJİNİN VE YAPI DÜNYASININ YENİ TRENDİ
ekolojik-saman-evler-hakkinda-tum-bilgiler

Saman Evler Ekolojinin ve Yapı Dünyasının Yeni Trendi.Ekonomik,Doğal Malzemeler ile Ev Devamına Bak

PİYASADAKİ EVDE YAPILAN KOLAY KORONA MASKE TARİFLERİ
evde-kendin-yap-corona-virus-maske-tarifleri

Kolay COVID-19 Yüz Maskesi Eğitimi DIKIŞ OLMADAN, DIY Yıkanabilir yüz Devamına Bak

KURTÇUK TIRTIL TOKA YAPIMI:KIZ ÇOCUK EL ÖRGÜ TOKALAR
Nazarca-kurcuk-ornekli-kiz-cocuk-sac-tokasi

Tığ işi lastikli Örgü kız çocuk Toka modelleri. Bu sayfamızda Devamına Bak

2 ÇORAPLA ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ GİBİ OYUNCAK KÖPEK
Nazarca-coraptan-gri-siyah-oyuncak-kopek-yapimi

1 Çift 2 Çorapla Çizgi film karakteri gibi Oyuncak köpek Devamına Bak

ELBİSE ASKISI İLE TIĞ ÖRGÜ KAĞIT HAVLU ORGANİZER
Nazarca-elbise-askisindan-kagit-havlu-organizer

Tığ işi ve Elbise askısı ile yapılan Kağıt havlu askısı Devamına Bak

ŞİŞ ÖRGÜDEN KEDİ KIRLENT VE UYKU ARKADAŞI
Nazarca-sisle-orgu-kedi-kirlent-uyku-arkadasi-oyuncak

Şiş örgüsü ile iki renk yapılan En kolay kedi çalışmasını, Devamına Bak

KAYDIRMAZ BANYO MATI İLE PONPONLU PASPAS YAPILIŞI
banyo-mati-kaydirmaz-ponponlu-hali-DIY

Duş matı, Banyo matı olarak kullanılan Kaydırmaz halı üzerine örgü Devamına Bak

5 YORUMLAR

  1. Güzel paylaşım Bende Aynalı Sazan,Alabalık ve Deniz Balığı Olarak Karagöz Avlama Konusunda Deneyimli Sayılırım. Anlatım Yapmak İsterim Ama yukarıdaki kadar Kapsamlı Olmaz yani bir formülü yok kadere kısmet :D

  2. Ağzınıza sağlık çok güzel anlatmışsınız ama terimlerin birçoğu yabancı geliyor, bence amatör kişiler için bu takımların nasıl hazırlanacağı bir video ile anlatılırsa belkide terimlere yabancı olan kişiler göz aşinalığı sayesinde daha rahat hazırlayabilirler… Paylaşımlarınızın ve başarılarınızın devamını dilerim.

    • Sevgili Mesut
      Keşki bu anlatımı ben yapabilecek kadar bilgili olabilseydim. Ben balık avlamayı çok sevenlerdenim fakat malesef amatörce. Burdaki bilgiler bu işin uzmanlarının bir forumda paylaştığı bilgiler. Eğer siz bu konularda bilgiliyseniz ve bu balıkçılıkla ilgili yazılar yazar resimler çeker ve sitemde yayımlalama izin verirseniz inanın çok mutlu olurum. Burdan bir cevap bekliyorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz