Atatürk

Atatürk Sayfa 9
Atatürk Hakkındaki Bütün Bilgiler

ATATÜRK NE DEMİŞ

0

Atatürk Uyarıyor!!! Saygıdeğer Efendiler, Pek iyi bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle idare edilmiş ve edilmekte olan memleketlerde, vatan için en büyük tehlike, sultanların ve halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmalarıdır. Bu, çok defa kolaylıkla sağlanabilmiştir. Meclislerle idare edilen memleketlerde ise, en tehlikeli durum, bazı milletvekillerinin yabancılar adına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet Meclislerine kadar girme yolunu bulabilen vatansızlara her zaman rastlanabileceğine, tarihin bu konudaki örnekleriyle hükmetmek zarurîdir. Bunun...

ATATÜRKÜN EN SEVDİĞİ ŞARKILAR

0

YEMEN TÜRKÜSÜ Makam : Hüseyni Usul : Curcuna HAVADA BULUT YOK, BU NE DUMANDIR ? MAHLEDE ÖLÜM YOK, BU NE ŞİVANDIR ? ŞU YEMEN İLLERİ NE DE YAMANDIR. AH O YEMENDİR, GÜLÜ DİKENDİR, GİDEN GELMİYOR, ACEP NEDENDİR ? BURASI MUŞ'TUR, YOLU YOKUŞTUR; GİDEN GELMİYOR, ACEP İŞTİR ? KIŞLANIN ÖNÜNDE REDİF SESİ VAR, BAKIN ÇANTASINDA ACEP NESİ VAR ? BİR ÇİFT KUNDURASI, BİR DE FESİ VAR. AH O YEMENDİR... KIŞLANIN ÖNÜNDE GEZİYOR KAZLAR, ELİM, KOLUM...

ANITKABİR

0
Renkli Anıtkabir

ANITKABİR İN BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ Anıtkabir, bilinen siluetinin yanı sıra bilinmeyen birçok gerçeği de yıllardır derinliklerinde saklıyor. Yapımı 9 yılda tamamlanan yaklaşık 150 bin ton ağırlığındaki Anıtkabir, heykellerinden süslemelerine, kulelerinden kabartmalarına kadar pek çok özel anlamlarla yüklü... Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yapımına 9 Ekim 1944'de başlanan ve 1 Eylül 1953'de tamamlanan Anıtkabir'in yerini ilk olarak Aydın Milletvekili Mithat Aydın önerdi. Ata'nın...

ATATÜRK ün YAZDIĞI KİTAPLAR

0

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün YAZDIĞI KİTAPLAR Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren Atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır. Yazdıkları gerek güncelliği, gerekse yol göstericiliği açısından bu gün dahi tartışmasız greçekleri içermektedir. O'nun günümüzde hala geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve akılcılığının göstergelerinden biridir. Mustafa Kemal, özellikle...

ATATÜRKÜN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

0

ATATÜRK DİYORKİ; Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî...

ATATÜRK İLKELERİ

0

Atatürkün Hayatı Atatürk Devrimleri Atatürk İlkeleri Atatürk Belgeseli Atatürk Sözleri Atatürkün Yazdığı Kitaplar Anıtkabirin Özellikleri Yabancı pullardaki Atatürk Atatürkün Sevdiği Şarkılar, Türküler Atatürkün Mesajı Sarıkamış Şehitleri Atatürkün Vefat Ettiği Günün Gazeteleri Atatürkün Sevgisini Anlatan En GÜzel Ftoğraf İki Mustafanın Öyküsü Atatürk Ve Ramazan Ayı Atatürkün Gördüğü Son Rüya Atatürk Nasıl Biriydi Atatürk Siyaset İlmi,Devlet İdaresindeki Sözleri Atatürkün Katıldığı Savaşlar Kurtuluş Savaşı Ve Atatürk Atatürkün Soy Ağacı Atatürke Hediye Edilen Halı Dağdaki Atatürk Görüntüsü Atatürkün Milletine Söyledikleri Atatürkün Yaşadığı Evler, saraylar,Köşkler Atatürkün Hayel Ettiği...

ATATÜRK DEVRİMLERİ

2

ATATÜRK DEVRİMLERİ     Türk Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasından sonra Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam, 30 Ağustos 1922 Zaferi'nden hemen sonra: "Millî Mücadele'nin birinci evresi kapandı. Artık ikinci evresi başlıyor!"26 demişti. Amaç çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine...

ATATÜRKÜN HAYATI

0

ATATÜRK'ün HAYATI Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti...

ANITKABİRİN MİMARI KİM

0

Anıtkabirin Mimarları 1. Emin Onat (1908-1961) İstanbul'da doğdu, Beyazıd Nümune Mektebi ve Vefa Sultanisi'nde okudu. 1926'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne girdi. Üçüncü sınıftan sonra tahsilini tamamlamak ve dönüşünde kendi okulunda öğretim üyesi olmak üzere seçilerek Zürih Yüksek Teknik Okulu'na gönderildi. 1934 yılında Mimarlık Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 1935'te Yüksek Mühendis Okulu Mimari Bölümü'nde Doçent ve 1938' de de Profesör oldu. 1942'de Uluslararası...