Öğrencilere 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ HERŞEY

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ HERŞEY

164
Yeni Egitim Sistemi 4+4+4-Okula Başlama Yaşı Kaç

4+4+4  Yeni Eğitim Sistemi Hakkında Bütün Veli Ve Öğretmenlerimiz Tam Olarak Yeni Müfredatta Neler Olucak Bilmiyoruz. Benim Gibi Öğrenci Velilerininde Merak Ettikleri Bu Sistemi Detaylı Bir Şekilde Araştırıp Sizlere Sundum.Buyrun Yeni Eğitim Müfredatı

Yeni Egitim Sistemi 4+4+4-Okula Başlama Yaşı Kaç

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ 4+4+4 İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZ?
SORU: İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI?
Kanun gereği 5 yaşını tamamlayıp 6 yaşından gün alan kişiler zorunlu 12 yıllık eğitim kapsamında olup, bu çağda bulunan kişilerin zorunlu eğitim kapsamında eğitim kurumlarına devam etmeleri zorunludur.
31 Mart 2007 ve öncesinde doğanlar veya diğer bir deyişle 30 Eylül 2012 tarihinde 66 ayını dolduran kız ve erkek öğrencilerinizin kayıt işlemi adrese dayalı veri sisteminden alınarak e-okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. 1 Nisan 2007 ila 30 Eylül 2007 tarihleri arasında doğanlar ise fiziki ve ruhi gelişimleri yönünden uygun ve velileri de isterlerse ilkokula kaydolabileceklerdir.
SORU: 66 ALTI AYINI DOLDURAN ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDERMESEM NE OLUR?
Zorunlu eğitimde çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasisi okul idaresince tespit edilip okul idaresince okula göndermesi için tebligatta bulunur. Okula öğrencinin devam etmemesi halinde okul idarelerince öğrencinin velisiyle ilgili köylerde muhtarlığa diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Mülki amirler en geç 3 gün içinde öğrenci velisi veya vasisine tebligatta bulunurlar. Yapılan tebligat sonucunda okul yönetimince kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde 222 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri doğrultusunda gerekli idari para cezaları tatbik olunur.
SORU: KAYIT YAPTIRMAK İSTEMESEM NASIL RAPOR ALIRIM VE NEREDEN ALABİLİRİM?
Çocuğunu okula göndermeyen aileler hangi doktordan veya heyetten rapor alacak? Bir hekimden alınan raporlar yeterli mi? Pedagog ya da psikologdan alınsa da olur mu?
Rapor, çocuk gelişimi uzmanlarınca verilecek.
30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını doldurmuş olan çocuklarımızdan bedensel ve ruhsal gelişimlerinde çocuk gelişim uzmanları heyetince okula devam etmelerinde sakınca görüldüğünü belirten belgeye dayalı olarak öğrenci velisinin istenmesi halinde okula başlamaları 1 yıl ertelenebilir.
KIZIM 39 AYLIK ANAOKULUNA NE ZAMAN BAŞLAMASI GEREKİYOR?
Okul öncesi eğitimi 37-66 aylar arasını kapsamaktadır.
SORU: ADRES KAYIT SİSTEMİ VE E-OKUL İLE İLGİLİ SORULAR
Kızımı okula kaydettiğimiz zaman okulun yakınındaki bir adreste ikamet etmekteydik. Kiraların yüksek olması sebebiyle evimizi başka bir adrese yani okuldan farklı bir yere taşındık. Cocuğumuz bu gitmekte olduğu okula devam edecek mi?
Okullarımıza yeni kayıtlar (ilkokul, ortaokul ve liselere) e-okul üzerinden ve adrese dayalı veri tabanından yapılacaktır. Önceki kayıtlar öğrenci velisinin talebiyle nakil olurlar.
Kızımı ablasının okuduğu okula vermek istiyorum. Fakat sistemde başka okula denk geliyor. O okulda çok pis ve güvenliksiz bir okul. Ben de oraya göndermek istemiyorum ne yapabilirim?
İlkokul birinci sınıflara kayıtlar e-okul sistemi üzerinden adrese dayalı veri tabanından alınacak bilgiler doğrultusunda otomatik kayıt olacaktır.
SORU: 5 YAŞ, 6 YAŞ VE 7 YAŞ ÇOCUKLARIN AYNI SINIFTA OKUMASI NORMAL Mİ?
Küçük çocuklar ile normal yaşında başlayan çocukların algısı aynı değil. Nasıl aynı performans beklenecek? Küçük olan derslerden başarısız olduğu için soğumayacak mı?
İlkokullarda programlar daha çok eğlenerek, oynayarak öğrenme esaslı olacaktır. Başarılı ya da başarısız yapılmayacaktır.
Önümüzdeki sene için, okul öncesi eğitimi almamış bir öğrenci ile okul öncesi eğitimi almış bir öğrencinin aynı sınıfta olması eğitim-öğretim için dengesizlik yaratır mı?
Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda okullaşma oranımız halen yüzde 70. Dolayısıyla yüzde 30 öğrenci bu eğitimi almadan okula gelmekte ve eğitim almışlarla aynı sınıfta eğitim görmektedirler. Elbette eğitim almış çocukların hazır bulunuşları daha yüksek düzeyde olacak. Bu nedenlerle okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşmayı sağlamak için idari olarak azami gayreti göstermekteyiz.
SORU: 4. SINIFTAN ve 8. SINIFTAN MEZUN OLAN ÇOCUĞUMU DİPLOMASIZ OLARAK YURT DIŞINDAKİ BİR OKULA NASIL KAYIT YAPARIM?
8.sınıftan mezun olacak oğlum için yurt dışında eğitim planlıyoruz. Diploma olmaz ise aldığı eğitimi nasıl kanıtlayacağız?
8. Sınıf sonuna kadar aldığı dersler ile ilgili resmi belge okuldan alınarak gideceği ülkede eğitimine devam eder.
SORU: İLK 4’TE MESLEKİ YÖNLENDİRME OLACAK MI?
İlkokulda meslekli yönlendirme yok
Meslek liselerinin ortaokul kısmı sadece imam hatipler için mi geçerli?
Evet.
SORU: İLKOKUL BİRİNCİ SINIFTA EĞİTİM NASIL OLACAK? DERSLERE HANGİ ÖĞRETMENLER GİRECEK?
Yeni sisteme göre ilk altı ay ana sınıfı eğitim alacağı söyleniyor. Doğru mu?
Okul öncesi öğretmenleri yine okul öncesi öğrencilerine, sınıf öğretmenleri ise ilkokuldaki öğrencilere ders vereceklerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerine ders vermesini gerektirecek bir durum söz konusu olmayacaktır.
SORU: İLKOKULDA ve ORTA OKULDA SEÇMELİ DERS OLACAK MI?
İlkokulda seçmeli ders okutulmayacaktır.
Orta okulda ise seçmeli dersler Hz. Muhammed’in hayatı ve Kuran-ı kerim öğrenme dışında herhangi bir ders olacak mı? Öğrenci bu iki dersi de seçmezse ve başka bir derste açılmazsa o dersi boş mu geçecek?
Seçmeli dersler yaklaşık 20 tane olması planlanmaktadır.
Seçmeli dersler hangileri olabilecek? Hangi paketler var?
Seçmeli dersleri ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki öğrenciler okuyacaklardır. Seçmeli dersler yaklaşık 20’ye yakın farklı konular ve alanları destekleyecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu alanlar spor, sanat, din eğitimi, fen, sosyal gibi alanlarda 20’ye yakın farklı ders olacaktır.
Bu seçmeli dersler içinde yasada yer alan Kuran-ı Kerim ve peygamberimizin hayatını almak zorunlu mu? Bunun için yeterli öğretmeniniz var mı?
Kuran-ı Kerim ve peygamberimizin hayatı seçmeli ders olduğundan isteyen öğrencilerin alacağı derstir.
6, 7, 8. sınıfların ortak seçimli dersleri varsa farklı sınıflardan öğrenciler aynı dersi seçebilecek mi?
Seçimlik dersler aynı sınıf öğrencilerinden oluşacak sınıflarda işlenecek.
SORU: KURAN-I KERİM DERSİNDE KIYAFET SORUNU NASIL AŞILACAK?
Kur’an-ı Kerim derslerinde kıyafetler nasıl olacak?
Sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okullarında kız öğrenciler isterlerse başörtülü bu dersi okuyabilir. İmam hatip okulları dışındaki okullarda da yine aynı şekilde o derse mahsus olmak üzere başörtülü ders yapılabilir.
SORU: 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA SBS YE GİRECEK ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
2012/2013 Gelecek yıl SBS’ye girecek olan öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak?
2641 sayıl Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan karara göre, öğrenciler 8. sınıf müfredatından sorumlu olacak. Müfredatımız sarmal bir yapıya sahip olduğu için sınava girecek öğrencilerimizin 6 ve 7. sınıf konularına da hakim olmaları gerekiyor. Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi’nde kesin ve açık bir şekilde sınavın sadece 8.sınıf öğretim programlarını içerceğini, soruların da 8.sınıf konularında sorulacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla alt sınıfların programlarına ilişkin sorular sınavda yer almayacak.
2012-2013 öğretim döneminde SBS uygulaması olacak mıdır? Olacaksa sınavın yapısı değişecek mi?
Gelecek yıl SBS uygulanacak ve yapısında değişiklik olmayacaktır.
SORU: YABANCI DİL İLE İLGİLİ SORULAR?
Yabancı dil eğitimi 2. sınıftan itibaren
4+4+4 eğitim sisteminin ikinci dördünün ilk yılında İngilizce hazırlık olacak mı? Yabancı dilin, özellikle evrensel bir dil olan İngilizce’nin önemi aşikar. Bu konuda planlar neler?
Ortaokullardaki birinci sınıflarda haftalık ders çizelgelerinde özel veya resmi okul ayrımı olmayacaktır. Ancak tüm okullarımızda (ortaokul birinci sınıf) haftalık ders çizelgesinde (temel derslerle birlikte) yabancı dil ders saatlerinde esneklik sağlanabilir. Hazırlık sınıfları uluslararası alanda eğitim öğretim yılından sayılmamaktadır. Ancak haftalık ders çizelgelerindeki seçimlik derslerle yabancı dil saatleri artırılabilecektir.
Yeni eğitim sistemiyle birlikte dil eğitimi nasıl verilecek? İkinci 4’ten itibaren İngilizce hazırlık sınıflarından bahsediliyordu. İyi bir dil eğitimi için erken yaşta başlamak önemli. Yeni sistemde İngilizce eğitimi nasıl olacak?
SORU: İLKOKULDA YABANCI DİL DERSİ OLACAK MI?
Yeni eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi 2. sınıftan itibaren başlayacaktır.
SORU: ÇOCUĞUM 4 TEN 5’E GEÇTİ ÖĞRETMENİ AYNI KALACAK MI?
Şu anda 4’üncü sınıf öğretmenleri seneye 5’inci sınıfları mı okutacak? Yoksa norm fazlası olarak müdür tarafından mı belirlenecek?
Hayır okutmayacaklar. Bu öğretmenler 1. sınıfı okutmaya başlayacaklar.
SORU: ÇOCUĞUM 5’E GEÇTİ YENİ SİSTEME GÖREMİ OKUYACAK?
Çocuğum ilköğretim 5’inci sınıfa gidiyor. Yeni sisteme göre mi öğrenimine devam edecek? Daha doğrusu 5. sınıflarda bir değişiklik olacak mı?
Hayır olmayacak. Ancak 2012 Eylül ayında 5’inci sınıfa başlayacaksa bazı konularda değişiklik söz konusu olacak.
SORU: ZORUNLU EĞİTİM 12 YIL OLDU YOL, KIYAFET VE YEMEK İHTİYAÇLARI DEVLETÇE KARŞILANACAK MI?
Sadece taşımalı eğitim kapsamına giren lise öğrencilerinin taşınması Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır.
SORU: İMAM HATİPLERE NASIL GEÇİŞ YAPILACAK?
İmam hatip ortaokuluna gitmek isteyen öğrenciler, velileri ile birlikte bu okula şahsen başvuracak, bu şekilde kaydı yapılan öğrencilerin e-okul sisteminden ortaokula yapılan kaydı düşülecektir.İmam hatip ortaokullarına müracaatın kapasitenin üzerinde olması halinde noter huzurunda çekilecek kura ile öğrenci kaydı yapılacaktır.
Hangi sınıftan itibaren imam hatip ortaokullarına geçiş olacak?
İmam hatip ortaokullarına sadece 5.sınıftan öğrenci alınacak. 6,7ve 8’inci sınıfa öğrenci alınmayacak.
SORU: 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM DE SINIFTA KALMA VAR MI?
12 yıl zorunlu eğitimde sınıfta kalma kalkıyor mu?
Böyle bir karar ve uygulama söz konusu değildir.
SORU: 4’CÜ SINIFTAN  ORTA OKULA GEÇEN ÖĞRENCİ ORTAOKUL TERCİHİNİ NASIL  YAPACAK?
4. sınıfı bitirdiğinde ya genel ortaokullara ya da imam hatip ortaokullarına kayıt olabilecek. Ancak genel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının zorunlu genel dersleri aynı olacaktır.
Onlar da sertifika alacaklar.
SORU: İLKOKULLARDAN ORTAOKULLARA KAYIT NASIL OLACAK?
2011 – 2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. Sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012 – 2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 1. (5.) sınıfa kayıtları e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacaktır. Yani eğitim bölgelerinde ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullara kayıt sistemi sadece ilkokullara yeni kayıt olacak 1. sınıflar ile ortaokullarda 5. sınıf öğrencilerinin tamamı için e-okul sisteminden yapılacaktır. Ancak 2012 – 2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokulları varsa bu okullara devam etmek isteyen 5. Sınıf öğrencilerinin kayıtları velileri tarafından bu okullara yapılacaktır. Dolayısıyla bu çocukların imam hatip ortaokullarına kayıtları yapıldığında e-okul sisteminden kaydının yapıldığı ortaokuldan kaydı düşülecektir.
SORU: 2011/2012 DÖNEMİNDE 8. SINIFI BİTİREN ÖĞRENCİ DİPLOMA ALACAK MI?
Hayır almayacak bunun yerine 8. sınıfı bitirdiğine dair katılım belgesi alacak. Diplama 12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda verilebilecek.

Kaynak:http://fevziozakat.meb.k12.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz