FRANKLAR KİMLERDİRFranklar
Franklar

Franklar

beş ve altıncı yüzyılda Roma Galya?sını ele geçirdikten sonra bur Aya kendi adlarını veren ve Baltık?tan geldikleri sanılan Germen asıllı halk. Frankların asıl menşeleri Ren bölgesindeki Ingveon soyundan gelen Chauk?lara dayanır. Bunlar 254

yıllarında Roma İmparatoru Gallieunus tarafından Ren Nehrinin sağ kıyısına sürüldükten sonra, birtakım eski kavim artıkları ile beraber askerî bir pakt etrafında birleştiler. Ancak kısa bir süre sonra iki kabileye ayrıldılar. Bu kabilelerin ilki Ijeel?deki Sal Franklar, diğeri de Ren?in sağ kıyısında kalan

Nehirboyu Franklarıdır. Roma kaynaklarına göre gözüpek ve yağmacı olan bu barbarlar, 258 ve 276 yıllarında Galya?yı iki defa istil aya kalkıştılar. İmparator Postumus?tan îtibaren Roma ordusuna yardımcı birlikler veren Franklardan bazıları, Roma ordusunda ö nemli mevkilere yükseldiler. İmparator

Maximlanus 288 yılında düzenlediği bir seferle, Franklara Roma hakimiyetini kabul ettirdi. Her kabile ?federe? olarak bir sınır kesiminin korunmasını üzerine aldı. Nehirboyu Frankları, imparator tarafından Ren Nehrinin Ruhr ile Main arasındaki sağ kıyıyı korumakla görevlendirildiler. Bu Frank?lar, Moselle

vadisine ancak 454?lerden sonra varabildiler. Zamanla Roma ordu su zayıfladıkça Frank?ların hürriyeti arttı. Daha verimli topraklara sahib olmak için imparatorluğun içlerine Doğru yayıldılar. Sal Franklarından Clodio II, 440?tan sonra Belçika?yı alıp Cambria Krallığını kurdu. Doornik?teki Sal

Franklarının Kralı Childerich ise hala federe durumunda olup, Paris Havzasının merkezini elinde tutan Romalı General Egidius?un emrindeydi. 476?da Batı Roma İmparatorluğunun çökmesinden sonra Childerich?in yerine geçen oğlu Clovic, Egidius?un yerini alan oğlu Syagrius?i yenip öldürdükten sonra,

tam bağımsızlığını kazandı. Clovic hükümdarlığı zamanında bütün Frankları hakimiyeti altında topladıktan sonra, Kuzey Galya?yı fethetti. Sal Frankları güneye doğru kayarak bugün Yukarı Normandiya, Picardie, Champagne denilen toprakları

ele geçirdiler. Clovic arkadaşlarına Brie (Beauce)de geniş topraklar verdi. Ancak onlar, kendilerinden daha kalabalık olan ve onların adını alan Galya-Roma halkı arasında eridiler. Geride sadece mülklerine verdikleri adlar kaldı ki bunlar da

zamanla bazı köylerin adı oldu. Barbar Germanya ile münasebetini devam ettiren ve gücünü onlarla yenileyen Nehirboyu Frankları, Latin dilleriyle Germen dillerinin bugünkü sınırına kadar, Ren Nehrinin sol kıyısına yerleştiler. Bilhassa

Sal Franklarının gidişinden sonra, boş kalan bugünkü Flandre?i işgal ettiler. Yedinci yüzyıldan sonra Hıristiyan batının medeniyetini benimsediler. Yağmacılığı tabiî bir geçim vasıtası sayan, çiftçilik tekniklerinden yetersiz olan Frankların topraklarında

yoğun bir yerleşme ve bütün yurtlarını kaplayan kesif bir ulaştırma sistemleri mevcuttu. Hukuka dair

kanunları
Sal Kanunu ve Nehirboyu Kanunu adlarını taşıyordu. Romalılardan ve Gotlardan farklı olarak Franklar istila ettikleri yerlerin halkı ile evlenirlerdi. Galya-Roma halkı arasında süratle erimelerinin sebebi belki de bu husustan kaynaklanmaktadır.

Hakkında Admin-Dilek Özatmaca 5066 Articles
43 Yaşında İlkokul Mezunu İzmir'li Evli ve 3 harika evlat sahibi Ev hanımı bir bayanım. Sitemi açmaktaki amacım İnternet'ten görüp beğendiğim Hobi,El işi,Yemekler vb şeyleri sizlere de sunmak. Beni daha fazla tanımak isterseniz sayfa altındaki Ben Kimim? menüsüne bakabilirsiniz. Sitemi Beğendiyseniz Lütfen Facebook ve diğer Sosyal Ağlar da Paylaşır mısınız?

Be the İlk yorumu siz yapın to comment

Yorum Yazabilirsiniz

Your email address will not be published.


*